CÔNG TY NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO EDF RENEWABLES ĐÃ TỰ ĐỘNG HÓA MỌI THỨ TRÊN SAP

CÔNG TY NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO EDF RENEWABLES ĐÃ TỰ ĐỘNG HÓA MỌI THỨ TRÊN SAP

2023-02-08 08:42:42 100
Trước khi bắt đầu hành trình tự động hóa, EDF Renewables đã phải đối mặt với thách thức test thủ công hàng ngày cho các quy trình chính trong SAP. Việc test thủ công khiến các chu kỳ kiểm thử trở nên dài, tẻ nhạt và gây tắc nghẽn việc triển khai.
Sameer Band, Kiến trúc sư SAP tại EDF Renewables: "Chúng tôi muốn có một công cụ kiểm thử tự động có mức độ hiệu quả cao cùng với tốc độ. Vì vậy, chúng tôi đã tìm hiểu thị trường, tập trung vào UiPath và nhận được sự giúp đỡ từ The Silicon Partners.”
EDF Renewables đã tận dụng Test Suite của UiPath để tự động hóa kiểm thử hàng ngày đối với các quy trình kinh doanh quan trọng trong SAP. Sử dụng thư viện gồm 250 tập lệnh test dựng sẵn, EDF Renewables đã sử dụng các phương pháp hay nhất được hỗ trợ bởi quy trình kiểm thử và khả năng tự động hóa quy trình bằng robot. Những phương pháp hay nhất này bao gồm framework kiểm thử tự động SAP, thư viện test SAP, phạm vi test, dữ liệu kiểm test, kết quả test, bằng chứng và triển khai. Với khuôn khổ này, EDF Renewables đã nhắm mục tiêu các khu vực quy trình cụ thể trong SAP để triển khai rô-bốt test tự động, bao gồm:
  • Kế toán tài chính
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý vật tư
  • Kế hoạch sản xuất
  • Bán hàng và phân phối
  • Quản lý nguồn nhân lực (SAP SuccessFactors)
 
Kết quả EDF Renewables đã đạt được tỷ lệ tự động hóa 90% trong vòng năm tháng —một minh chứng cho tính dễ sử dụng và tác động đáng kể của Test Suite. Họ cũng giảm 70–80% chi phí và tăng tốc độ phát hành lên gấp 6 lần.