5 lý do để bắt đầu chương trình tự động hóa trên Cloud

5 lý do để bắt đầu chương trình tự động hóa trên Cloud

2023-02-27 10:05:52 99
  1. Giảm chi phí sở hữu (TCO): Đối với triển khai tại chỗ, chi phí sở hữu đến từ việc quản lý vòng đời của từng máy chủ bao gồm chi phí license của Windows Server của từng đối tượng (Bot, Orchestrator,...).
  2. Loại bỏ rào cản gia nhập: Bắt đầu với mô hình triển khai tại chỗ cần có thời gian triển khai và ngân sách để chuẩn bị phần cứng, cài đặt và cấu hình tại chỗ. Đôi khi điều này có thể tự biểu hiện như một rào cản gia nhập.
  3. Thúc đẩy chuyển đổi thời gian thành giá trị: Đối với các chương trình cần có ROI nhanh hơn hoặc cần mở rộng quy mô nhanh chóng, Automation Cloud cung cấp con đường để đạt được điều đó nhanh hơn và không gặp nhiều khó khăn như khi triển khai tại chỗ.
  4. Chuyển trọng tâm từ bảo trì sang tăng trưởng và quản trị: Theo thời gian, chương trình tự động hóa của bạn sẽ di chuyển linh hoạt hơn đơn giản vì ít phải bảo trì, vá lỗi máy chủ hoặc lập kế hoạch sẵn sàng để chạy chương trình tự động hóa của bạn trên Cloud. Vì những lý do đó, nhóm của bạn có thể tập trung vào việc khám phá các cơ hội tự động hóa có tác động mạnh hơn , tạo ra nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp và tập trung vào việc nâng cao kỹ năng của các nhân viên khác.
  5. Nâng cấp tự động và trải nghiệm tính năng mới: Việc nâng cấp cho bất kỳ ứng dụng doanh nghiệp nào đều yêu cầu một mức độ lập kế hoạch, giao tiếp và tài nguyên nhất định dành riêng cho sự thay đổi. Với Automation Cloud, ngoài việc nâng cấp tự động, bạn còn có thể tận hưởng lợi ích của các bản vá lỗi, bản cập nhật và tính năng bổ sung. Tất cả đều trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và đi kèm với khả năng tương thích như một phần của dịch vụ.