Tăng tốc chuyển đổI số vớI tự động hóa thông minh

Tăng tốc chuyển đổI số vớI tự động hóa thông minh

2021-12-24 11:08:57 186

Không thể phủ nhận giá trị mà Tự động hóa quy trình bằng Robot phần mềm (RPA) và Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang mang lại cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Mỗi công nghệ đều có những lợi ích riêng, trong khi sử dụng RPA chủ yếu hướng đến mục đích vận hành, hoạt động hoàn hảo của tổ chức, thì AI tập trung giải quyết các vấn đề giúp nâng cao trải nghiệm và tăng cường quan hệ khách hàng. Khi kết hợp với nhau, chúng tạo ra sức mạnh để có được các giải pháp hoàn chỉnh giúp đạt được lợi ích cao hơn và tăng tốc chuyển đổi số trong doanh nghiệp. 
Nếu như RPA tự động hóa các công việc, quy trình lặp đi lặp lại bằng cách mô phỏng lại các hành động của con người, dựa trên những quy tắc nhất định và yêu cầu dữ liệu có cấu trúc thì AI, với khả năng nhận thức giống như con người (bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên – NLP, học máy - ML , nhận dạng ký tự quang học – OCR, nhận dạng giọng nói - Voice AI,…), có thể kết hợp để bù đắp những thiếu hụt của RPA, giải quyết các quy trình liên quan đến dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc.
RPA và AI kết hợp tạo thành tự động hóa thông minh (IA), cho phép xử lý hàng triệu tài liệu mỗi ngày; thu thập, phân tích và hiểu các dữ liệu phi cấu trúc như âm thanh, video, hình ảnh,…; phát hiện các vấn đề và đưa ra đề xuất cải tiến, tự động ra quyết định mà không cần sự can thiệp của con người. Ngoài ra IA có thể cải thiện tương tác với khách hàng một cách cá nhân hóa, độc đáo, từ đó mang lại sự hài lòng cao hơn. Đồng thời, IA cũng có khả năng tự học để liên tục thích ứng và tối ưu quy trình.
Lợi ích của Tự động hóa thông minh
 Tăng hiệu quả và tối ưu quy trình
 Cải thiện trải nghiệm khách hàng
 Tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp
 Giảm chi phí và hạn chế rủi ro
 Tối ưu hóa năng suất lực lượng lao động
 Tăng hiệu quả quản lý dữ liệu
Sự kết hợp của RPA và AI như một bộ đôi không tách rời giúp cải thiện và mở rộng phạm vi của tự động hóa. Doanh nghiệp, tổ chức có thể tự động hóa được nhiều quy trình thủ công với mức độ phức tạp cao hơn nhờ IA thay vì so sánh công này với công nghệ kia và sử dụng từng công nghệ riêng biệt.

Bình luận: