Sự khác biệt giữa Tự động hóa quy trình công việc cá nhân và doanh nghiệp

Sự khác biệt giữa Tự động hóa quy trình công việc cá nhân và doanh nghiệp

2023-02-01 10:17:09 108

Tất cả chúng ta đều đang nói về tự động hóa, nhưng một số người nói về tự động hóa cá nhân và một số người nói về tự động hóa quy trình cấp doanh nghiệp — mở rộng trên nhiều bộ phận và chức năng, thường là ở back office.
Cả hai loại tự động hóa đều là trung tâm của một doanh nghiệp tự động hóa toàn diện nhưng diễn ngôn đã trở nên khó hiểu. Việc chỉ tập trung vào một trong hai loại sẽ giới hạn mức độ chúng ta có thể hình dung về tự động hóa. Chúng ta cần sắp xếp lại để nói một cách tổng thể hơn về cách tự động hóa có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

Nhiều quy trình tự động hóa được lựa chọn bởi một trung tâm xuất sắc (CoE) theo cách tiếp cận từ trên xuống. Chúng xảy ra thường xuyên và việc tự động hóa chúng có tác động đáng kể. Ví dụ: tự động hóa như đóng sổ kế toán hoặc quản lý bệnh nhân trong chăm sóc sức khỏe. 

Mặt khác, có rất nhiều công cụ tự động hóa mang tính cá nhân hơn và phạm vi nhỏ hơn cho từng cá nhân - chẳng hạn như một nhà phân tích tài chính thực hiện nghiên cứu về một công ty cụ thể, tạo báo cáo hàng ngày với dữ liệu từ nhiều hệ thống. Nhưng khi bạn cộng chúng lại, những hoạt động tự động hóa cá nhân này cùng nhau tạo thành một khối lượng công việc lớn hơn nhiều diễn ra hàng ngày. 

Tầm nhìn về một doanh nghiệp hoàn toàn tự động tận dụng cả hai loại tự động hóa.

Điểm cuối cùng cần cân nhắc khi hiểu hai loại tự động hóa là việc làm tốt tự động hóa cá nhân hoặc tự động hóa quy trình doanh nghiệp là chưa đủ. Bạn cần làm tốt cả hai.

Tầm nhìn về doanh nghiệp hoàn toàn tự động là nơi nền tảng tự động hóa của chúng tôi không chỉ hỗ trợ từng loại mà còn bắc cầu nối và kết nối chúng một cách liền mạch để khuếch đại lợi ích của chúng.

Cách tiếp cận toàn diện này có những lợi ích ngoài những lợi ích của ít hệ thống hơn, chuyển giao kỹ năng tốt hơn và đường dây hỗ trợ rõ ràng hơn khi áp dụng cho tự động hóa. Nó cải thiện kết quả trong toàn bộ vòng đời tự động hóa. Để đưa ra một số ví dụ:

  • Chế độ xem trên cả quy trình tự động hóa cá nhân và quy trình kinh doanh là một mỏ vàng để xác định các mục tiêu tự động hóa tốt nhất tiếp theo.

  • Khi triển khai, bạn có thể kết nối chặng cuối cùng giữa quy trình làm việc của doanh nghiệp và hiệu quả cá nhân bằng cách cho phép mọi người nhanh chóng tự động hóa các nhiệm vụ cá nhân cần thiết để cung cấp cho quy trình làm việc mới của doanh nghiệp.

  • Bạn có thể quản lý việc phân phối tiềm năng của các tự động hóa đó dựa trên giá trị và rủi ro. Nếu chúng có thể mang lại giá trị tương tự cho những người khác, thì quá trình tự động hóa có thể được phân phối một cách thích hợp hoặc thậm chí được tích hợp vào các phiên bản tương lai của quy trình công việc. Hoặc, bạn có thể đảm bảo rằng các công cụ tự động hóa do cá nhân phát triển vẫn duy trì như vậy—chỉ dành cho tác giả nhưng có khả năng kiểm tra tập trung khi cần.

  • Nói rộng hơn, bạn có thể dễ dàng có được một chế độ xem duy nhất về mọi tương tác của người dùng với mọi quy trình công việc, thêm màu sắc cho tất cả những điều trên.

Bạn không cần phải lựa chọn giữa tự động hóa cá nhân và tự động hóa quy trình công việc. Các công ty tiên phong nhận ra rằng với tầm nhìn tự động hóa toàn diện, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những lợi ích biến đổi của tự động hóa bao gồm năng suất của người dùng cuối và ROI của doanh nghiệp.