CIO: Hình dung lại các công việc tồn đọng cần giải quyết

CIO: Hình dung lại các công việc tồn đọng cần giải quyết

2023-06-03 13:28:03 93
Không bao giờ có đủ thời gian và tiền bạc để thực hiện tất cả mọi thứ mặc dù có rất nhiều việc bạn có thể làm để chuyển đổi và cải thiện doanh nghiệp. Công việc của CIO là chắt lọc ra những công việc cần ưu tiên trong phạm vi nguồn lực.
 
Trong hình bên dưới, phần màu xám là các công việc chưa được giải quyết. Các tổ chức thường chỉ cung cấp các công cụ chung như Microsoft Excel, SharePoint, email,... để giải quyết. Chúng ta xem xét công việc tồn đọng theo hai phần riêng biệt. Phần màu xanh lá là phần chúng ta sẽ hoàn thành, là một trung tâm chi phí. Chúng ta biết phải làm gì và làm như thế nào.
Phần còn lại của công việc tồn đọng đại diện cho những việc chúng ta không có thời gian hoặc tiền bạc để làm. Thay vì bỏ qua nó, tại sao không thiết lập một hệ thống để chúng ta có thể điều hành các dự án theo cách mà chúng tự trả tiền, nói cách khác, như một trung tâm lợi nhuận. Khi đó chúng ta nói về cách tự động hóa có thể tạo ra các tác động biến đổi.