CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TỐT NHẤT KHI KẾT HỢP AI TẠO SINH + TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TỐT NHẤT KHI KẾT HỢP AI TẠO SINH + TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH

2023-07-22 14:42:16 179
Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để xác định và tìm kiếm các trường hợp sử dụng hay nhất từ cộng đồng và muốn chia sẻ một số trường hợp dưới đây. Hy vọng rằng những ví dụ này có thể truyền cảm hứng cho bạn khi bạn xây dựng lộ trình triển khai AI của mình.
Tạo nội dung tự động: AI tạo sinh cho phép tạo email, thông tin liên lạc, bài đăng trên blog và tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng, đây là một công cụ tăng tốc khổng lồ. Khi kết hợp với tự động hóa, điều này cho phép cải thiện đang kể dịch vụ hỗ trợ khách hàng, truyền thông tiếp thị, nhân sự và CNTT.
Khai thác thông tin: Trí tuệ nhân tạo có thể tự động truy vấn và trích xuất dữ liệu chính từ các khối lượng lớn thông tin phi cấu trúc. Điều này có thể được sử dụng để trích xuất số đơn đặt hàng, tracking number, thông tin khách hàng và mã sản phẩm từ email và các thông tin khác. Điều này giúp các bot có thể tra cứu thông tin từ các hệ thống cơ bản như CRM hoặc ERP và tự động hóa các phản hồi.
Tóm tắt dữ liệu: Trí tuệ nhân tạo có thể tóm tắt thông tin dạng dài như bài viết trợ giúp và kiến ​​thức. Bạn có thể kết hợp những thông tin chi tiết này với bot để tự động hóa phản hồi của dịch vụ khách hàng và trả lời bằng câu trả lời thay vì bài viết hoặc nghiên cứu điển hình.