Các ngân hàng sẽ triển khai AI như thế nào?

Các ngân hàng sẽ triển khai AI như thế nào?

2023-08-12 14:35:52 143
Để trở thành AI Bank, các ngân hàng sẽ trải qua một quá trình chuyển đổi toàn diện từ lớp tương tác, lớp ra quyết định, lớp dữ liệu/công nghệ lõi và mô hình hoạt động. Các sáng kiến ​​AI từng phần sẽ không thành công.
Dưới đây là các khối quan trọng nhất cho ngân hàng lấy AI làm trung tâm:
Lớp tương tác
Cung cấp các đề xuất thông minh, được cá nhân hóa trên tất cả các kênh, tích hợp liền mạch trong hệ sinh thái đối tác và cho phép cung cấp dịch vụ thông minh với các tương tác nhanh chóng, đơn giản.
Lớp ra quyết định
Yêu cầu triển khai các mô hình máy học và phân tích nâng cao trong suốt vòng đời của khách hàng để đưa ra các quyết định tự động, dựa trên dữ liệu. Điều này đòi hỏi phải phát triển mô hình công nghiệp hóa.
Lớp công nghệ/dữ liệu cốt lõi
Việc hiện đại hóa lớp dữ liệu/công nghệ cốt lõi là rất quan trọng để làm cho các hệ thống có thể mở rộng, linh hoạt và đủ khả năng thích ứng để cung cấp khả năng AI theo thời gian thực. Điều này bao gồm chuyển đổi sang đám mây, có API mạnh mẽ, nền tảng dữ liệu, v.v.
Mô hình hoạt động
Mô hình hoạt động phải tập hợp đúng tài năng, văn hóa và thiết kế tổ chức trong các nhóm đa chức năng để đồng bộ hóa tất cả các lớp của ngăn xếp AI. Mô hình nền tảng tạo ra quan hệ đối tác kinh doanh-công nghệ.
Nếu được thực hiện đúng và kết hợp với nhau, các khối này sẽ chuyển đổi các dịch vụ tài chính ngay từ đầu và cho phép thực hiện những điều sau:
- Đề xuất và thông tin chuyên sâu được cá nhân hóa dựa trên phân tích nâng cao
- Trợ lý ảo thông minh và chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7
- Tự động phát hiện gian lận và quản lý rủi ro bằng máy học
- Sắp xếp hợp lý các hoạt động và giảm chi phí thông qua tăng cường tự động hóa quy trình
- Sản phẩm và giá cả phù hợp dựa trên dữ liệu và hành vi của khách hàng cá nhân
- Trải nghiệm đa kênh liền mạch với xác thực sinh trắc học an toàn
Trong tương lai, hoạt động ngân hàng sẽ tập trung vào trải nghiệm & cá nhân hóa và AI là công nghệ then chốt để mở khóa