Tổng quan về kiến trúc và mô hình triển khai RPA

Tổng quan về kiến trúc và mô hình triển khai RPA

2021-12-24 11:05:18 622

Các hình thức cung cấp RPA

Cũng như hầu hết các công nghệ 4.0 khác, RPA được cung cấp dưới hai hình thức RPA Platform và RPA Service. Trong đó:

RPA Platform: Hướng đến cung cấp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự triển khai tự động hóa, các thành phần chính của Platform bao gồm công cụ phát triển quy trình tự động (Studio), hệ thống thực thi quy trình (Robot) và hệ thống quản lý và điều phối robot (Orchestrator). Các Top Provider hiện nay có thể kể đến UIPath, Automation Anywhere, BluePrism, … Tại Việt Nam, FPT cũng đã cho ra mắt nền tảng RPA đầu tiên mang tên Akabot.

RPA Service: Hướng đến cung cấp dịch vụ RPA End2End từ “Tư vấn chiến lược tự động hóa  Triển khai  Quản lý  Vận hành  Tối ưu”. Các Top Provider cũng chính là các công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới như EY, Accenture, Capgemini, KPMG….Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 nhà cung cấp chính thức là FIS, Abeam và KDDI Việt Nam, các nhà cung cấp mới như Viettel, VinGroup, CMC, VNPT cũng sẽ nhanh chóng gia nhập thị trường vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Kiến trúc tổng thể RPA

Kiến trúc RPA gồm 3 lớp:

1. Client layer: 
- Studio: Cung cấp giao diện thiết kế kéo thả trực quan với các activities được xác định trước, các thành phần thường xuyên tái sử dụng cũng có thể phát hành thành thư viện hỗ trợ quá trình phát triển tự động hóa nhanh hơn. Các quy trình được hỗ trợ thiết kế theo các mức độ phức tạp như sequene (tuần tự), flowchart (dòng chảy), state machine (trạng thái máy). 
- Robot (Agent + Executor): Các luồng công việc tự động được tạo trên Studio sẽ được thực thi bởi robot. Một robot có thể thực thi nhiều quy trình (một quy trình tại một thời điểm) hoặc nhiều robot thực hiện một quy trình cùng lúc.
2. Server layer: 
- Orchestrator: Điều phối robot hoặc nhóm robot thực thi các quy trình kinh doanh, theo dõi giám sát kết quả thực thi của robot. Quản lý quyền và quản lý kết nối với các hệ thống 3rd party.
3.  Persistency layer: 
- Database: SQL server, Elasticsearch.

Mô hình triển khai RPA

Triển khai một dự án RPA có nhiều điểm tương đồng với triển khai một dự án phần mềm, các quy trình kinh doanh sẽ được thiết kế lại và tự động hóa tại Studio, đóng gói thành các packages và phát hành lên Orchestrator (trực tiếp từ Studio hoặc thông qua các hệ thống kiểm soát phiên bản như GIT, SVN, TFS). Orchestrator sẽ trigger nhóm robot test để thực hiện các testcase trên môi trường thử nghiệm, trường hợp pass gói quy trình sẽ được triển khai trên môi trường sản xuất, chuyển thành các jobs và được điều phối cho dàn robot sản xuất thực hiện. 

Ưu điểm nổi bật của RPA là nhiều robot có thể cùng lúc tham gia xử lý một quy trình giúp tối ưu tài nguyên. Các giao dịch (transactions) được đưa vào một hàng đợi (queue) và được chuyển đến robot để xử lý mỗi khi có robot available. Ngoài ra, RPA còn cho phép con người tham gia làm việc song song với robot trên cùng một quy trình (Human in the loop), khi đó các giao dịch được đánh giá là ngoại lệ sẽ được tự động tạo thành 1 task và chuyển cho user được gán để xử lý. Mô hình này vô cùng hiệu quả khi các quy trình triển khai giờ đây có độ chính xác gần như 100%.   

Bình luận: