Gắn chương trình tự động hóa với chiến lược kinh doanh

Gắn chương trình tự động hóa với chiến lược kinh doanh

2023-04-22 21:36:10 95
“Chúng ta phải tự động hóa” thường là tuyên bố của các nhà lãnh đạo trong nhiều năm qua. Nó thường xuất phát từ một CIO hay một lãnh đạo CNTT khác, từ một nhóm đổi mới hay từ một chương trình chuyển đổi số dài hạn. Hiếm khi nó bắt nguồn từ chiến lược và có sự liên kết với hoạt động kinh doanh hoặc mục tiêu của doanh nghiệp. Nó giống như việc đưa cho ai đó một cái búa và nói với họ rằng họ phải sử dụng càng nhiều càng tốt. Nếu không xác định rõ “tại sao”, một chương trình tự động hóa có thể triển khai trong nhiều năm với sự thất vọng của các thành viên trong việc tìm kiếm các quy trình để tự động hóa, tương tác với các bên liên quan và chứng minh ROI cho doanh nghiệp.
Chúng ta không nên nói “làm thế nào” cho đến khi chúng ta hiểu “tại sao” chúng ta cần tự động hóa. Hãy bắt đầu với “lý do” được xác định rõ ràng và đi đến “cách thức” để đạt được kết quả kinh doanh mong muốn.
 
Nếu bạn không biết điểm đến, bạn có ngồi lên xe và bắt đầu lái? Chúng ta cần đảm bảo các khoản đầu tư đáng kể trong các chương trình tự động hóa không phải là không có mục đích.
Nếu nhóm tự động hóa của bạn đang cố gắng “bán” cho các bên liên quan trong doanh nghiệp một quy trình tự động hóa tại một thời điểm thì đó có nghĩa là chương trình tự động hóa của bạn không có mục đích; nhóm đang ở trong một câu hỏi khó khi cố gắng bán một công cụ so với giá trị cho doanh nghiệp.
Chúng ta không cần đưa ra các mục tiêu mới, chúng ta chỉ cần kết nối chương trình tự động hóa với các mục tiêu kinh doanh đã có.
Nếu doanh nghiệp của bạn đặt mục tiêu tăng doanh thu lên hàng đầu? Chúng ta nên kết nối quá trình tự động hóa vào các quy trình (mới và cũ) giúp tăng tốc cho các nhóm sản xuất và kinh doanh đang trực tiếp tạo ra doanh thu.
Nếu bạn đang muốn tung sản phẩm hoặc dịch vụ mới ra thị trường? Chúng ta nên kết nối tự động hóa với bất kỳ quy trình nào là con đường quan trọng để tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới.
Tự động hóa chỉ mang tính chiến lược nếu các cơ hội lựa chọn được gắn trực tiếp với các chiến lược mà công ty của bạn đang nhắm tới. Đây là những chiến lược mà giám đốc điều hành của bạn đang nhắc đến thường xuyên trong các cuộc họp.
Không khó để tìm ra những mục tiêu này - bạn chỉ cần biết tìm ở đâu và đủ táo bạo để định vị chương trình của mình như một đòn bẩy với các giám đốc điều hành trong tổ chức.