Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng với tự động hóa từ đầu tới cuối

Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng với tự động hóa từ đầu tới cuối

2022-05-09 11:15:26 153

Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng với tự động hóa từ đầu tới cuối

Cho dù khách hàng tìm kiếm hỗ trợ qua kênh trực tuyến, tại cửa hàng hay với điện thoại viên, RPA hỗ trợ tự động hóa toàn bộ hành trình dịch vụ khách hàng từ đầu đến cuối.

Tiến tới trải nghiệm khách hàng không chạm

Triển khai chatbots hoặc voicebots do AI hỗ trợ cho phép tự phục vụ để giảm khối lượng cuộc gọi, giảm tải cho các điện thoại viên.

  • Giảm âm lượng cuộc gọi lên đến  50%
  • Cải thiện giải pháp liên hệ đầu tiên

 

Kết hợp robot và điện thoại viên 

Trao quyền cho các điện thoại viên cung cấp thông tin phù hợp và đúng thời điểm để họ có thể giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và đưa ra các giải pháp dựa trên thông tin chi tiết mang tính dự đoán, được cá nhân hóa.

  • Giảm thời gian và chi phí đào tạo
  • Giảm thời gian xử lý tới  40%

 

Tự động hóa các hoạt động phức tạp ở back-office

Chuyển giao các hoạt động cập nhật và thực hiện sau cuộc gọi cho rô bốt để khách hàng nhận được kết quả nhanh hơn và điện thoại viên có thể giúp được nhiều khách hàng hơn.

  • Giảm thời gian chờ đợi của khách hàng
  • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Nhanh chóng làm cho các hệ thống giao tiếp với nhau

Sắp xếp trải nghiệm từ đầu tới cuối bằng cách kết nối các hệ thống CRM, ERP, IVR, chatbot và hệ thống core thông qua rô bốt.

  • Nhanh chóng mang lại giá trị
  • Giảm tỷ lệ lỗi