Các CEO nên làm gì?

Các CEO nên làm gì?

2023-06-25 14:27:38 86
Nếu bạn chưa có chiến lược AI cho doanh nghiệp của mình, hãy lập một chiến lược ngay bây giờ. Triển khai AI một cách chiến thuật ở đâu đó là không đủ. Bạn cần một kế hoạch để biến AI thành cốt lõi cho mọi hoạt động kinh doanh. Điều này không nên được coi là chiến lược AI hay chiến lược CNTT mà nó cần phải là một chiến lược doanh nghiệp hoàn chỉnh. Hơn nữa, bạn không thể bỏ qua sức mạnh của tự động hóa để biến sự hiểu biết về AI thành hành động và tạo ra giá trị kinh doanh.
Đây là thách thức dành cho bạn: Hãy thu hút các nhóm lãnh đạo của bạn và làm việc với họ để tạo ra kế hoạch chuyển đổi kinh doanh dựa trên tự động hóa và AI. Đặt AI vào trung tâm của chiến lược và suy nghĩ về cách mọi người có thể sử dụng để nhận ra tiềm năng của AI, khai thác và cung cấp dữ liệu để kích hoạt các kết quả đầu ra mà AI có thể tạo ra.
Ngoài ra, hãy suy nghĩ về các biện pháp bảo vệ và quản lý thay đổi cần thiết trước khi bạn triển khai AI trong doanh nghiệp. Xem xét giá trị mà AI có thể mang lại và đặt mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được. Hãy suy nghĩ về những gì bạn cần từ các đối tác của mình để xây dựng nền tảng chiến lược cho AI về chiến lược, cấu trúc, con người, quy trình và quan trọng nhất là công nghệ.