Bộ Tài Chính Phần Lan triển khai RPA như thế nào?

Bộ Tài Chính Phần Lan triển khai RPA như thế nào?

2022-11-14 10:09:37 115

Bộ Tài chính triển khai công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý quy trình nghiệp vụ. Năm 2021, Trung tâm rô bốt tự động hóa quy trình được thành lập tại Bộ Tài chính. Trung tâm này đã hoạt động tại Văn phòng Tổng giám đốc từ năm 2021. Nhiệm vụ của Trung tâm là xác định các quy trình nghiệp vụ nhằm mục đích tự động hóa và triển khai các giải pháp nghiệp vụ hiện đại trong lĩnh vực tự động hóa quy trình.

Ưu tiên của vấn đề này đã được nhấn mạnh trong Định hướng Hành động và Phát triển của Bộ Tài chính giai đoạn 2021-2024.

Một phân tích về tiềm năng của quá trình rô bốt hóa đã được thực hiện trong giai đoạn đầu và xác định ra 77 quy trình triển khai tự động hóa bằng RPA.

Bộ Tài chính đã triển khai 22 robot phần mềm hỗ trợ công việc và thực hiện các quy trình nghiệp vụ.

Robot đã được thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ và quy trình kinh doanh như: nguồn nhân lực, tính lương, phân tích thuế và kế toán.

Việc xác định các quy trình nghiệp vụ để robot hóa đòi hỏi phải phân tích chi tiết các hoạt động trong quy trình và xác định các thông số đặc trưng cho một quy trình nhất định. Quy trình phù hợp với RPA có thể lặp lại, thủ công, với quy mô xử lý dữ liệu lớn, dựa trên các quy tắc đã biết và quy trình chuẩn hóa.

Việc thực hiện rô bốt hóa là một sự thay đổi trong cách thức quản lý quy trình nghiệp vụ tại Bộ Tài chính. Việc sử dụng robot cũng cho phép chúng tôi nâng cao chất lượng của các dịch vụ được cung cấp.

Việc triển khai robot cho phép Bộ Tài chính tự động hóa nhiều quy trình vốn không được hỗ trợ bởi các hệ thống CNTT.

Quá trình robot hóa ở Bộ Tài chính dựa trên công nghệ UiPath. UiPath là công ty dẫn đầu thị trường Tự động hóa quy trình robot. Chương trình này, với sự trợ giúp của giao diện mở rộng và các giải pháp tích hợp, cho phép tự động hóa hiệu quả và nhanh chóng các quy trình kinh doanh. Đây là chương trình được sử dụng bởi các nhà phát triển do Bộ Tài chính tuyển dụng. Công cụ này cho phép tự động hóa hiệu quả các công việc hàng ngày của tổ chức chúng ta bằng cách loại bỏ nhiều hoạt động lặp đi lặp lại mà trước đây nhân viên chịu trách nhiệm.

Các lợi ích chính của việc triển khai robot tại Bộ Tài chính:

 • Thực hiện nhanh hơn các quy trình.
 • Tự động hóa hoàn toàn các quy trình kinh doanh đã chọn.
 • Ít lỗi hơn trong các quy trình tự động.

Ví dụ về triển khai và lợi ích.

 • Robot R20 - hỗ trợ quá trình xuất bản thông báo về giá trung bình của khoáng sản

Các lợi ích của robot hóa:

 • 100% tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu,
 • Giảm 100% rủi ro sai sót trong quá trình thu thập dữ liệu
 • Robot thực hiện nhiệm vụ trong 3 phút mỗi ngày (90 phút mỗi tháng).
 • Thực hiện quy trình hàng ngày. Trước đây, dữ liệu được thu thập vài ngày một lần.
 • Robot R11 - hỗ trợ trong quá trình xác minh dữ liệu như một phần của tiền lương thù lao đã tích lũy.

Các lợi ích của robot hóa:

 • Đẩy nhanh quá trình dịch vụ vài giờ mỗi tháng.
 • Xác minh hơn 60 bảng lương cho 3000 nhân viên trong vài phút
 • Robot R22-23 - trợ lý ảo chịu trách nhiệm thực hiện quá trình đối chiếu dữ liệu kế toán từ hệ thống với dữ liệu từ hóa đơn của các chuyến công tác.

Các lợi ích của robot hóa:

 • Nó tự động hóa quy trình 100%
 • Đảm bảo tiêu chuẩn hóa quá trình xử lý
 • Nó tăng tốc quá trình lên vài ngày.

Robot hoàn thành nhiệm vụ trong 5 phút. Quá trình xử lý mất từ ​​2 đến 3 ngày.