Báo cáo mới nhất của Gartner về xu hướng phát triển của RPA 2024 - 2025

Báo cáo mới nhất của Gartner về xu hướng phát triển của RPA 2024 - 2025

2023-11-25 14:38:05 205

RPA tiếp tục là xu hướng quan trọng trong doanh nghiệp, giúp giảm chi phí lao động, tăng cường hiệu suất và giảm sai sót. Các doanh nghiệp đang chuyển từ triển khai RPA ở mức độ hạn chế sang tích hợp nó mạnh mẽ vào các quy trình chính.

- Thị trường phần mềm RPA đã tăng lên 2.8 tỷ USD vào năm 2022, với tỷ lệ tăng trưởng 22%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng thị trường RPA toàn cầu đang giảm dần qua các năm:

+) 2019: 63%

+) 2020: 39% (phân khúc phần mềm phát triển nhanh nhất)

+) 2021: 31%

+) 2022: 22% (phân khúc phần mềm phát triển nhanh thứ 8)

- Thị trường RPA đã vượt qua giai đoạn hứng thú ban đầu và bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành sớm.

- Mặc dù tốc độ tăng trưởng giảm, thị trường RPA vẫn nhanh chóng phát triển, với hơn 60 nhà cung cấp trên toàn cầu.

- Top 5 nhà cung cấp RPA: UiPath (chiếm thị phần thống lĩnh toàn cầu với 35.8% và là nhà cung cấp duy nhất có thị phần toàn cầu > 10%), Automation Anywhere (thị phần 9.8%), tiếp theo là Blue Prism, NICE và WorkFusion

- Khu vực chi tiêu lớn nhất: Bắc Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, khu vực Trung Quốc đang nổi lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng 43.7% vào năm 2022.

- Nhà cung cấp RPA tại Trung Quốc tập trung vào việc tối ưu hóa sản phẩm cho ứng dụng phần mềm đặc thù của Trung Quốc.

- Sự chuyển biến của RPA thành nền tảng tự động hóa tiên tiến: RPA đã phát triển từ một công cụ thu thập dữ liệu từ màn hình đến một nền tảng tự động hóa tổng quát. Các nhà cung cấp RPA đang cung cấp một loạt các khả năng vượt xa khỏi việc thu thập dữ liệu từ màn hình.

- Chú trọng vào API-First và Cloud-First để tăng trưởng và tạo sự khác biệt: Nhà cung cấp RPA đang tập trung vào việc xây dựng tích hợp API trước và tự động hóa trên đám mây để tăng trưởng và tạo sự khác biệt. Sự phát triển của các công cụ như Microsoft's Power Automate và UiPath's Enterprise Platform đều kết hợp tích hợp API và thu thập dữ liệu từ giao diện người dùng (UI scraping).