5 TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH TRONG RETAILS

5 TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH TRONG RETAILS

2021-12-24 11:17:40 148

Theo McKinsey, khoảng hơn 50% số hoạt động trong ngành bán lẻ có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại. 
Việc áp dụng tự động hóa thông minh (IA) có thể giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, dự đoán xu hướng dựa trên lịch sử mua hàng, hành vi khách hàng để đưa ra quyết định đúng đắn và luôn đi trước so với mong muốn cũng như nhu cầu của khách hàng.
Các trường hợp điển hình áp dụng AI trong Retails
1. Hợp nhất dữ liệu giữa các kênh: Tra cứu, so sánh, sao chép, tổng hợp thông tin khách hàng từ tất cả các kênh bán và hệ thống nội bộ để tối ưu hóa quản lý dữ liệu phục vụ phân tích và ra quyết định
2. Tự động hóa giải quyết yêu cầu khách hàng: Sử dụng AI để phân loại yêu cầu của khách hàng và tự động chuyển đến bộ phận thích hợp, sau đó trích xuất thông tin liên quan và lưu vào cơ sở dữ liệu.
3. Quản lý hàng tồn kho: Tự động cảnh báo mức hàng tồn kho và đề xuất mặt hàng, khối lượng mua thêm dựa trên phân tích dữ liệu trong quá khứ
4. Xử lý tài liệu: Sử dụng nhận dạng ký tự quang học (OCR) và công nghệ AI tùy chỉnh để trích xuất thông tin quan trọng từ tài liệu có cấu trúc, phi cấu trúc sau đó tự động nhập vào các hệ thống nội bộ của doanh nghiệp
5. Quản lý hoàn trả sản phẩm: Sử dụng AI nhận diện yêu cầu hoàn trả sản phẩm của khách hàng, tự động tiến hành kiểm tra tính đủ điều kiện hoàn trả, sản phẩm hoàn trả, khối lượng, địa chỉ giao nhận cũng như chi phí trả hàng, sau đó gửi email thông báo cho khách hàng và cập nhật cơ sở dữ liệu hàng tồn kho.

Bình luận: