Robotic Process Automation

Robotic Process Automation

RPA là công nghệ sử dụng robot phần mềm giúp con người thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, tiêu tốn nhiều thời gian bằng cách mô phỏng lại tương tác của con người với máy tính.

 

Với RPA, doanh nghiệp cắt giảm đến 30% chi phí

tăng độ chính xác lên đến 99%, loại bỏ lỗi do con người gây ra khi xử lý quy trình

giải phóng con người khỏi những công việc thủ công để họ có thời gian và sức lực tạo ra những công việc mang tính chuyên môn cao, có tính sáng tạo và đem lại nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp

tăng năng suất lao động

tăng độ hài lòng của nhân viên và trải nghiệm khách hàng.

 

RPA có thể xử lý đến 25% lượng công việc ngành ngân hàng, 36% quy trình trong y tế, và nhiều hơn thế nữa.

RPA được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính - ngân hàng, sản xuất, y tế, bán lẻ, logistics, chính phủ… và các bộ phận chức năng như kế toán, chăm sóc khách hàng, công nghệ thông tin, marketing & kinh doanh, nhân sự, mua sắm, …

Một số nghiệp vụ chức năng tiêu biểu như:

Robotic Process Automation

Finance & Accounting

- Automating governance
- Reconciling accounts
- Processing invoices
- POprocessing
- Remediating discrepancies
- Processing cash data
- Ensuring vendor contract compliance
- Reporting P&L
- Managing data across multiple systems

Customer Service

- Aid customer representative agents
- Update CRM data
- Report customer complaints
- Resolve rule-based issues
- Automate email responses
- Order tracking automation
- Service Request Fulfillment

Information Technology

- Data Backup Process
- Internet Not Working Solving
- LAN Connectivity
- Password Reset
- Log-in Issue
- Temporary Admin Access
- Virus Check on Server
- Check Disk Usage

Sales & Marketing

- Sales & Collectibles Report
- New Customer Setup
- Online Feedback Data Gathering
- Sales Order Booking
- Newsletter Creation
- New Inquiry, Transfer Requests & Contract Termination
- Sales Order And Invoice Processing
- Pricing And Competition Monitoring
- Customer Satisfaction Surveys
- Lead Nurturing
- New Demo Requests

Human Resources

- CV Screening & Shortlisting Candidates
- Simplifying Onboarding
- Employee Data Management
- Payroll Processing
- Expense Management
- Maintaining Compliance of the Organization
- Employee Exit Management
- Employee Induction and Training
- Performance Management
- Calculation of Shift Allowance
- Background Verification for New Hires
- Tracking Attendance

Procurement & Supply Chain

- Supplier Scorecard Standardization
- Supplier Relationship Management
- Contract Management
- Purchasing Card Payment Management
- Supplier Risk Management
- Supplier Onboarding And Enablement
- Procurement Performance Tracking
- Bill Of Materials
- Supply Chain Supervision

Trò chuyện cùng iBase

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi