Năng lực

Năng lực

iBASE

01

40+ nhân sự fulltime

02

20+ chứng chỉ chuyên môn

về Developer và Business Analyst

03

TOP 1 GLOBAL

Đối tác chiến lược với nhà cung cấp nền tảng RPA số 1 Thế giới

Các dự án

iBASE đã thực hiện

Tài chính & Ngân hàng
80%
Bảo hiểm & Chứng khoán
70%
Sản xuất
70%
Logistics
60%
Viễn thông & Công nghệ thông tin
60%
Kinh doanh Sỉ & Lẻ
50%
Bất động sản
40%
Năng lượng
%
Khu vực chính phủ
25%

- TIEN PHAM – CEO & Founder -

- TIEN PHAM – CEO & Founder -

“Thế giới thay đổi, công nghệ thay đổi, nhu cầu con người thay đổi. Nhưng có một thứ mãi mãi không thay đổi tại iBASE, đó là tinh thần học tập, học tập không ngừng nghỉ mỗi ngày.”